Δ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 2ο χλμ Ε.Ο Καμινίων ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΡΙΑΝΟ / Τηλ.: 2610 671674
1ο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ 214 , ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ /  Τηλ.: 2610 671596
2ο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 78 / ΤΗΛ.: 2610 361797
3ο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 1 / Τηλ.: 2610 427891
 
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.facebook.com/paraskevopoulossupermarket

 

[ ]

Sign up for our newsletter for all the latest news and information
 
 
Δ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ  2ο χλμ Ε.Ο Καμινίων ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΡΙΑΝΟ ΤΗΛ. 2610 671674
1ο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ 214 , ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ ΤΗΛ. 2610 671596
2ο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 78 ΤΗΛ. 2610 361797
3ο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 1  ΤΗΛ. 2610 427891
fbmin
email:info@paraskevopoulos-sm.gr
Website:www.paraskevopoulos-sm.gr